ჯანდაცვის სფეროში მოქმედებს შინმოვლის პროექტი ქუთაისში, ოზურგეთსა და ბათუმში და პოლიკლინიკა ქუთაისში.

შინმოვლის პროექტი დაიბადა 2006 წელს როგორც პასუხი მიტოვებული და ავადმყოფი მოხუცების საჭიროებებზე იმ ოჯახებიდან რომლებისათვის  ჯანდაცვის მომსახურება ხელმისაწვდომი არ იყო. ამჟამად იგი ზრუნავს 100 ბენეფიციარზე  ქუთაისსა და ოზურგეთში და მალე მუშაობას დაიწყებს 30 მოხუცისათვის  ბათუმში. 2006 წლიდან დღემდე  მზრუნველობაში იმყოფებოდა დაახლოებით 1100 პირი.

პროექტის აქტუალური მიზნები:

  1. ხელი შეუწყოს ხარისხიანი შინმოვლის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას ქუთაისის, ოზურგეთის და ბათუმის სოციალურად დაუცველი პირებისათვის.
  2. წვლილი შეიტანოს საქართველოში შინმოვლის სამედიცინო მომსახურების ინსტიტუციონალიზაციაში.
  3. შინმოვლის პროექტის სამიზნე პირების თემზე დაფუძნებული რეაბილიტაციის სტიმულირება.

პროექტის პერსონალი: ერთი ექიმი, რვა ექთანი, ერთი სოცმუშაკი, ერთი ასისტენტი, ერთი იურისტი, ფონდების მოძიებაზე პასუხისმგებელი, ერთი მძღოლი.

პროექტის პარტნიორები არიან: ორგანიზაცია Renovabis, ქუთაისის მუნიციპალიტეტი და ქუთაისისა და ოზურგეთის  სოციალური  მომსახურების  სააგენტო.

პოლიკლინიკის პროექტი დაიბადა 1995 წელს ქუთაისის სოციალურად დაუცველი პირების პირველადი სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის პრობლემის წინაშე. ყოველთვიურად პოლიკლინიკა ხელმისაწვდომია 100 პირისათვის, ჯამურად დაახლოებით წლიური ხელმისაწვდომობა 1200 პირისათვის  და დაახლოებით 1000 მედიკამენტი და 100 სათვალე რიგდება ყოველწლიურად.

პროექტის მიზანია დავეხმაროთ რთულ პირობებში მყოფ პირებს სოციალური, სამედიცინო და ეკონომიკური დახმარების მეშვეობით.

პროექტის პერსონალი: ერთი ექიმი, ერთი ოკულისტი, ერთი ოპტიკოსი, ერთი ფარმაცევტი, ერთი სოცმუშაკი, მისაღებში მომსახურე მოხალისე.

პროექტის პარტნიორები არიან: USCCB და ქუთაისის სოციალური  მომსახურების  სააგენტო.

სოციალურ სფეროში ჩვენ ვპოულობთ სასადილოს პროექტს ქუთაისში და თავშესაფრის და იმედის სახლის  (Casa della speranza) ქ. ბათუმში.

სასადილოს პროექტი ქუთაისში ძლიერ საჭიროებას, რომელიც გამოვლინდა 2006 წელს, მარტოხელა მოხუცებული ადამიანების შორის ვინც ცხოვრობს რთულ ეკონომიკურ პირობებში. ამჟამად ეს მომსახურება ხელმისაწვდომია დაახლოებით სამოცდაათი პირისათვის.

პროექტის ძირითადი მიზანია დავეხმაროთ სოციალურად დაუცველ მოხუცებს ქუთაისში, ვისთვისაც არ არის ხელმისაწვდომი ყოველდღიური კვება.

პროექტის პერსონალი: ერთი კოორდინატორი, ერთი მზარეული, ერთი ასისტენტი.

პროექტის პარტნიორები არიან: CEI, USCCB

Manana Iobidze_HC_Kutaisi-001