თავშესაფარი უსახლკაროთათვის: „დორმიტორი“

მთავარი მიზანი: უსახლკარო ადამიანების ღამის თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

2003 წლიდან, პროექტი ემსახურება უსახლკარო ადამიანებს, ვისაც ესაჭიროება ღამის გასათენებელი ადგილი. გარდა ამისა, თავშესაფარი ბენეფიციარებს უზრუნველყოფს პირველადი დახმარებით ჰიგიენის, ჯამრთელობისა თუ ფსიქოლოგიური პრობლემების შემთხვევაში.

თავშესაფარი ყოველ ღამე დაახლოებით 28 ადამიანს ემსახურება.

პროექტის პარტნიორები: ასოციაცია  A.B.C.S ;  ორგანიზაცია Daquialà

პროექტის ადგილმდებარეობა: მიტაქსას ქუჩა 10, ქ. ბათუმი

 

                                                       “იმედის სახლი”

მთავარი მიზანი: ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანების რეაბილიტაცია.

2005 წლიდან, პროექტი ეხმარება „დორმიტორის“ ბენეფიციარებს ალკოჰოლზე დამოკიდებულებისაგან თავის დაღწევაში. ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანების რეაბილიტაცია შემდეგი მეთოდების მეშვეობით ხორციელდება:

  • ადამიანის გაძლიერება;
  • მათი სოციალური ჩართულობის უზრუნველყოფნა და ურთიერთობების აღდგენა;
  • მათი ღირსების აღდგენა.

ყოველდღიურად, იმედის სახლი 6 ბენეფიციარს მასპინძლობს.

პროექტის პარტნიორები: ასოციაცია “ Amici di don Baldo“; ასოციაცია “A.B.C.S

პროექტის ადგილმდებარეობა: კახაბერის ქუჩა 6, ქ. ბათუმი