2016 წლის მაისში ,,საქართველოს კარიტასმა“  წამოიწყო პროექტი ,,სამრევლო სოციალური მსახურების ანიმაცია და გაძლიერება საქართველოს კათოლიკურ თემებში“.

პროექტის განხორციელების ვადა: 2 წელი

პროექტის პირველი მხარდამჭერი არის CRS/Catholic Relief Services აშშ-დან

პროექტის ძირითადი მიზანი:

რვა კათოლიურ  თემში – სამი ლათინური წესის, სამი სომხური წესის  და ორი ასირიუულ-ქალდეური წესის სამრევლოში – სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება,  დაფუძნებული კათოლიკური სოციალური სწავლებით შთაგონებულ ქცევაზე, რომლის  მეშვეობითაც სამრევლოს ლიდერები შეძლებენ მოხალისეების მობილიზებას თვითგაძლიერებისა და თემის განვითარების მხარდასაჭერად.