კარიტასი დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 1995 წლიდან მუშაობს. იგი საკუთარ პროექტებს, სამი ძირითადი მიმართულებით ახორციელებს: ხანდაზმულების სამედიცინო და სოციალური ზრუნვა; უსახლკარო ადამიანების დაცვა და ზრუნვა; ახალგაზრდების დაცვა და ზრუნვა. თოთოეული პროგრამა ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს.

ხანდაზმულების სამედიცინო და სოციალური ზრუნვა: “შინ მოვლა” შინ მოვლა ქ.ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში; პირველასი სამედიცინო დახმარების ცენტრი ქ. ქუთაისში.

უსახლკარო ადამიანების დაცვა და ზრუნვა: ქ. ბათუმის თავშესაფარი უსახლკარო ადამიანებისთვის; “იმედის სახლი” ქ. ბათუმში.

ახალგაზრდების დაცვა და ზრუნვა: “ახალგაზრდული ცენტრი” ქ. ქუთაისში

 

 

loredana-1005x1024

 

და ლორედანა მონეტი 

დასავლეთ საქართველოს პროგრამის მენეჯერი

მისამართი: ნიუპორტის ქ. N12

4600 ქუთაისი, საქართველო

მობ:  (+995) 591 223 416

ელ-ფოსტა: loredana.monetti@caritas.ge