23 იან
  • By Nino Gambashidze
  • Cause in

წლიური შეხვედრა 2017

2018 წლის 16 თებერვალს, საქართველოს კარიტასი ატარებს წლიურ შეხვედრას, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქველმოქმედო ფონდის 2017 წლის მუშაობის ანგარიში.

Nino Gambashidze