მოკლე დახასიათება: ყოველ დღე, კვების ცენტრის 600–მდე ბენეფიციარი დახმარების სახით იღებს ცხელ სადილს. ხანდაზმულების და ახალგაზრდების ენერგეტიკული მოთხოვნილებების შესაბამისად, მათ აწვდიან სრულყოფილ, მაღალკალორიულ საკვებს.

მიზანი: სამიზნე ჯგუფის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი, მრავალშვილიანი ოჯახები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ინვალიდები, ახალგაზრდული ცენტრის ბენეფიციარები.

  ლარისა მოლაშვილი

პროექტის კოორდინატორი

თორნიკე ერისთავის ქ. 2

0192, (გლდანი- ნაძალადევის რაიონი)

მობ: 595355830

ელ-ფოსტა: lara.molashvili@caritas.ge