სოციო–პასტორალური პროგრამის მთავარი მიმართულებები

 

 • საქართველოს კარიტასის თანამშრომლების ფორმაცია.

ფორმაციული შეხვედრები კარიტასის თანამშრომლებისთვის ტარდება წელიწადში რამდენიმე ჯერ 2011 წლიდან. ეს შეხვედრები სხვადასხვა ხანგრძლივობის შეიძლება იყოს – ერთდღიანი შეხვედრები და სამდღიანი შეხვედრები. მაგრამ მათ ყოველთვის ფორმაციული ხასიათი აქვთ. თითო შეხვედრას თავისი სპეციალური თემა გააჩნია (მაგალითად: „სოლიდარობა“, „ადამიანის ღირსება“, „განვითარება“ და სხვა) და შეიცავს ისეთ ელემენტებს, როგორებიცაა: ბიბლიური ინსპირაცია, მართმადიდებელ და კათოლიკე მღვდელების სულიერი ლექციები, უნივერსიტეტების პროფესორების ლექციები, პრეზენტაციები, ჯგუფური სამუშაო, ლაბორატორიუმები, დაპატიჟებული სტუმრების პირადი გამოცდილება, ვიდეო მატერიალები და სხვა.

 

 • მუშაობა კათოლიკურ სამრევლოებთან.

სოციო–პასტორალურ პროგრამას საქართველოს კათოლიკურ სამრევლობთან დაკავშირებით სხვადასხვა საქმიანობა ჰქონდა გაწეული. მათ შორის:

 • ფორმაციული შეხვერები კარიტასის სამრევლო ჯგუფებისთვის.

მოკლე შეხვედრები უტარდება სამრევლოების საქველმოქმედო ჯგუფების წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრებს ასევე ფორმაციული ხასიათი გააჩნია და ისინი შეიცავენ ისეთ ელემენტებს, როგორებიცაა: ბიბლიური ინსპირაციები, პრეზენტაციები, ჯგუფური სამუშაო, ორგანიზაციული საკითხების განხილვა და სხვა.

 • საეკლესიო საბუტების გავრცელება.

სოციო–პასტორალურ პროგრამამ გადათარგმნა, დაბეჭდა და გაავრცელა სამრევლოებში და კარიტასის თანამშრომლებს შორის ისეთი საეკლესიო დოკუმენტები, როგორებიცაა პაპების წერილები დიდი მარხვის და ადვენტისთვის, ენციკლიკები და სხვა.

 

 • მუშაობა მოხალისეებტან.

სოციო–პასტორალური პროგრამა მუშაობს მოხალისეობის სხვადასხვა ასპექტზე:

 • მოხალისეთა შეხვედრები.

მოხალისეთა შეხვედრები პერიოდულად ტარდება და მათ შეიძლება ფორმაციული და ორგანიზაციული ხასიათი ჰქონდეთ. ფორმაციული შეხვედრები მსგავსია კარიტასის თანამშრომლების შეხვედრების, შეიცავენ ფორმაციულ, სულიერ და მოტივაციურ ელემენტებს. ორგანიზაციული შეხვედრები ჩვეულებრივ ტარდება მოხალისეთა აქციების წინ ან აქციების დროს და მათი დანიშნულებაა აქცების მომზადება, პრობლემების გადაჭრა ან სამუშაოს შედეგების შეკრება.

უფრო მეტიც, ყოველი პასტორალური წლის ბოლოს ტარდება მოხალისეთა ფორუმი. ყოველი მოხალისე, რომელიც იღებდა მონაწილეობას მოხალისეობრივ აქციებში წლის განმავლობაში დაპატიჟებულია ფორუმზე. ის გრძელდება სამი დღე, რომლების განმავლობაში მოხალისეებს საშუალება აქვთ დაინახონ მოხალისეობრივი აქტივობების პრეზენტაციები, გაიზიარონ გამოცდილება, ილაპარაკონ პრობლემების და წარმატებების შესახებ, შეხვდნენ ახალ ადამიანებს და მოამზადონ გეგმები სამომავლოდ.

 • მოხალისეთა აქციები.
  • აქცია „წვნიანი უსახლკაროტათვის“. აქცია შექმნილი იყო მოხალისეების მიერ 2011 წელს. თავიდან სოციო–პასტორალური პროგრამა მხოლოდ მხარდაჭერას უწევდა მას. აქცია ტარდება წელიწადის ცივ დროს (დეკემბერი–აპრილი) კვირაში ორ–სამჯერ თბილისის სადგურის მოედანზე. მიახლოებიტ 40 უსახლკარო და გაჭირვებული მიირთმევს ცხელ საჭმელს, მომზადებულს და დარიგებულს მოხალისეების მიერ.
  • ტანსაცმლის დარიგების პუნქტი გაიხსნა 2013 წლის მარტში. ეს არის ოთახი კარიტასის თბილისის მთავარ ცენტრში, სადაც მოხალისეები ურიგებენ ტანსაცმელს გაჭირვებულ ადამიანებს. ტანსაცმელი მიღებულია იტალიიდან, მაგრამ ასევე შეკრებილია სამრევლოებში და მოტანილია მოხალისეების მიერ. სოციო–პასტორალური პროგრამის წარმომადგენელი და სამრევლო მღვდლები აძლევენ „ქულებს“ გაჭირვებულებს მათი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამ „ქულების“ გამოყენებით მათ შეუძლიათ ამოირჩიონ ტანსაცმელი დარიგების პუნქტში. მიახლოებით 15 კაცი ღებულობს ტანსაცმელს კვირაში ორჯერ.
  • ყოველ ზაფხულს ტარდება მოხალისეტა ბანაკები. ბანაკების 2 სახეობაა: აღმზრდელობიტი და სამუშაო. აღმზრდელობითი ბანაკები ტარდება ბავშვებისთვის გაჭირვებული ოჯახებიდან. სამუშაო ბანაკების დროს ტარდება მცირე სარემონტო სამუშაოები საჯარო დაწესებულებებში ღარიბ ქალაქებში ან სოფლებში. მოხალისეები სხვადასხა ქვეყნებიდან მონაწილეობენ ბანაკებში, ამზადებენ ბანაკების პროგრამებს, და ა.შ.
  • გაჭირვებულების პირადი დახმარება. ხანდახან მოხალისეები ფიზიკურად ეხმარებიან გაჭირვებულებს მათ სახლებში: ულაგებენ ბინებს, მცირე სარემონტო სამუშაოებს ასრულებენ, ურეცხავენ ტანსაცმელს და სხვა.

 

 • სხვა საქმიანობა

წლების განმავლობაში სოციო–პასტორალურ პროგრამამ ორგანიზება და კოორდინაცია გაუწია სხვადასხვა პროექტებს, მათ შორის:

 • სამკერვალო კლასები გორში;
 • გიდების კურსი;
 • მოხალისეობის პრეზენტაციები უნივერსიტეტებში;
 • თანამშრომლობა „გლობალური სოლიდარობის ასოციაციასთან“ და მონაწილეობა მოხალისეთა ცენტრების ქსელში.

 

Mariam Buhagiar-001 მარიამ ბუჰაჯარ

საქართველოს კარიტასი

ნუცუბიძის მე-2 მ-რ, ჟღენტის ქ.3ა

0183 თბილისი, საქართველოს

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 221 78 19

ელ. ფოსტა: mariam.buhagiar@caritas.ge