ქ-ნ. თინათინ ჯანაშვილი 

კათოლიკური ეკლესიის ლათინური წესი

 

 

 

 

 

ბ-ნ. გიორგი ცხომელიძე

კათოლიკური ეკლესიის ლათინური წესი

 

 

 

 

 

მამა ზურაბ კაკაჩიშვილი

კათოლიკური ეკლესიის ლათინური წესი

 

 

 

 

 

მამა მიქაელ ხაჩკალიანი

კათოლიკური ეკლესიის სომხური წესი

 

 

 

 

 

ქ-ნ. არევიკ ურუმიანი

კათოლიკური ეკლესიის სომხური წესი

 

 

 

 

 

 

ქ-ნ. გიული გულუა

კათოლიკური ეკლესიის ასირულ-ქალდეური წესი

 

 

 

 

 

 

ბ-ნ. გიორგი მეხატიშვილი

კათოლიკური ეკლესიის ასირულ-ქალდეური წესი

 

 

 

 

ბ-ნ. პეტროს მარქარიანი

კათოლიკური ეკლესიის სომხური წესი

 

 

 

 

ბ-ნ. ავთანდილ ბარიკიანი

კათოლიკური ეკლესიის სომხური წესი