ქ-ნ. თინათინ ჯანაშვილი 

 

 

 

 

 

ბ-ნ. გიორგი ცხომელიძე

 

 

 

 

 

 

მამა ზურაბ კაკაჩიშვილი

 

 

 

 

 

მამა მიქაელ ხაჩკალიანი

 

 

 

 

 

ქ-ნ. არევიკ ურუმიანი

 

 

 

 

 

 

ქ-ნ. გიული გულუა

 

 

 

 

 

 

ბ-ნ. გიორგი მეხატიშვილი

 

 

 

 

 

ბ-ნ. პეტროს მარქარიანი

 

 

 

ბ-ნ. ავთანდილ ბარიკიანი