მოკლე აღწერა: “საქართველოს კარიტასის” სამედიცინო მობილური ჯგუფი შედგება ექიმ–სპეციალისტებისგან და აღჭურვილია თანამედროვესამედიცინო დიაგნოსტიკური აპარატურით (ულტრაბგერითი აპარატი ორი გადამწოდით, ელექტროკარდიოგრაფი და სხვა). სამედიცინომობილური ჯგუფი  უზრუნველყოფს რეგიონების სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო კონსულტაციას, გამოკვლევებს დააწვდის მათ აუცილებელ მედიკამენტებს.

მიზანი: სამედიცინო მობილური ჯგუფის მიზანია სამედიცინო დაწესებულებებიდან მოშორებით მდებარე დასახლებული პუნქტების უმწეომოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

სამიზნე ჯგუფი:  ჩვენს სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სოფლების სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა – ქრონიკული ამბულატორიულიპაციენტები, მრავალშვილიანი ოჯახები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, იძულებით გადაადგილებული პირები.

პრიორიტეტები: ქრონიკული დაავადებების გამწვავება-გართულების პრევენცია,  ჰოსპიტალიზაციის  თავიდან აცილება, დაავადებებისგამოვლინება ადრეულ სტადიაზე.

დაფარვის არეალი:  პროექტი ხორციელდება თიანეთის, სამცხე–ჯავახეთის, კახეთის რეგიონებში.

პროექტის ფარგლებში სამედიცინო მობილურმა ჯგუფმა განახორციელა გასვლები სამცხე–ჯავახეთისა და დუშეთის რაიონებში. ამჟამადპროექტი ატარებს გასვლებს  თიანეთის რაიონში.

2011 წლის ოქტომბრამდე უკვე 700–ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა გამოკვლევა და მიიღო დანიშნული მედიკამენტები.

 Mishka Surmava-Coordinator of Samtkhe -Javakheti Projects-001 მიხეილ სურმავა

პროექტის კოორდინატორი