1995 წლიდან კარიტასის პროგრამა დასავლეთ საქრთველოში (ქუთაისი, ბათუმი, ოზურგეთი) აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა პროექტებზე, სამი ძირითადი მიმართულებით: ჯანდაცვა, სოციალური სფერო და ბავშვებთან და მოზარდებთან მუშაობა. პროგრამის მემენეჯერი გახლავთ მონაზონი ლორედანა მონეტი. სათაო ოფისი მდებარეობს ქალაქ ქუთაისში:  ნიუპორტის ქუჩა, 12.