ახალგაზრდების დაცვის და მათზე ზრუნვის მიზნით, ქუთაისში მოქმედებს ახალგაზრდული ცენტრი.

 

                                   ახალგაზრდული ცენტრი ქ. ქუთაისში

მთავარი მიზანი: ქუთაისის ყველაზე მოწყვლადი ბავშვების და ახალგაზრდების ცხოვრებისეული პერსპექტივების გაუმჯობესება და არასრულწოვანთა დანაშაულის პრევენცია.

ქუთაისის ახალგაზრდულ ცენტრში, ბავშვები დახმარებას იღებენ სასკოლო საგნების მომზადებაში და დამატებით სწავლობენ მათემატიკას, ქართულ და ინგლისურ ენებს.  გარდა ამისა, ბავშვები ეუფლებიან კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს, სწავლობენ ქსოვას და თექის ტექნოლოგიებს. აგრეთვე, ცეტრში აბიტურიენტებს ამზადებენ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად.

ცენტრი ყოველწლიურად ემსახურება დაახლოებით 100 ბავშვს, მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრები ოჯახებიდან.

პროექტის პარტნიორები: საქართველოს შრომისა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ქ. ვერონის კარიტასი, ასოციაცია “A.B.C.S.”, სკოლა “Alle Stimmate”, ასოციაცია იტალია – საქართველო, ასოციაცია “Amici Don Baldo“,  ტრენტოს პროვინცია, ქ. ქუთაისის სოციალური მომსახურების სააგენტო  და საჯარო სკოლები.

პროექტის ადგილმდებარეობა: ირაკლი აბაშიძის ქუჩა 33, ქუთაისი